سيستم زنون (HID) چيست؟!

 در بلاگ

 

‏HID مخفف تخليه شدت زياد است و به نوعى تكنولوژى

روشنايى گفته ميشود كه به يك شارژ الكتريكى وابسته است.
اين شارژ الكتريكى گاز زنون (xenon) را در يك لامپ مهر وموم
شده شبيه به پديده طبيعى رعد و برق در آسمان مشتعل مينمايد.

روشنايى HID به روشنا يى گاز زنون كه گاز داخل لامپ ناميده ميشود نيز گفته ميشود…

تكنولوژى HID در برابر هالوژن:

✳روشنايى HId با توجه به آنكه ارتعاشات جاده ميتواند باعث
صدمه به رشته هالوژن (فيلامان) شود، رسايى نور را تا ١٠ برابر بهبود ميبخشد، سيستم روشنايى HID نورى آبى-سفيد توليد ميكند كه ايمن تر است، به دليل اينكه به نور طبيعى روز شباهت
بيشترى دارد، درجه حرارت رنگ HID كه داراى ۵۰۰۰K است در
مقايسه با ۲۳۰۰۰K هالوژن بيشتر است

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید