برگزاری مسابقات تنیس روی میز مجتمع تجاری دیاکو و مراسم اهدا جوایز با حضور اقای مهندس روفیان مالک پروژه، مدیران مجتمع دیاکو  کسبه فعال دیاکو و جمعی از ورزشکاران استان

نفر اول اقای کرم جو

نفر دوم اقای حسن صفری

نفرسوم اقای کمیل افتخاری

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید