جلسه مجمع عمومی مجتمع دیاکو پیرو دعوت قبلی طی نامه شماره ۹۸۰۶۲ مورخه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ با حضور اکثریت اعضاء راس ساعت ۱۸:۰۰مورخه ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ در محل سالن اجتماعات مجتمع واقع در بلوار اسد آبادی، نبش خیابان شیشه چی، مجتمع  تجاری دیاکو تشکیل  شد  و موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

  • گزارش مالی مجتمع قرائت گردید و به تصویب رسید.
  • در خصوص محل تامین و پرداخت هزینه های جاری ساختمان مجتمع تجاری دیاکو پس از بحث و بررسی مبلغ شارژ به ازای هر متر مربع مشخص و مقرر گردید در ابتدای هر ماه از مالکین مغازه ها دریافت شود.
  • آقای حسن حصاری به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی قربانی به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال با رای قاطع و کامل حاضرین انتخاب گردیدند.

 

در پایان صورت جلسه موارد فوق الذکر تنظیم و به تایید کلیه اعضای حاضر رسید و در ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه خاتمه جلسه اعلام گردید.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید