روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ تیمی از نمایندگان استانی بیمه ایران از مجتمع تجاری دیاکو (ساختمان برتر استان) به عنوان یک نمونه ساختمان استاندارد در استان قزوین بازدید به عمل آوردند و در کنار آشنایی با یک ساختمان استاندارد از نظر معماری و ایمنی، از تاسیسات، سیستم های ایمنی، آتش نشانی و اعلان حریق مجتمع دیدن کردند.

سال گذشته نیز شرکت بیمه ایران ساختمان دیاکو را به عنوان یک نمونه ساختمان مورد تایید جهت اجرای کارگاه آموزشی برای کارگزاران خود انتخاب نموده بودند.

 

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید