طی هفته گذشته آقایان مهندس امیری و صالحی نماینده گان محترم شرکت ایران کلاچ  و گرین سنسور از مجتمع تجاری دیاکو بازدید به عمل آوردند.

ایشان ضمن بازدید از مجتمع، طی جلسه ای در خصوص شرایط راه اندازی دفتر نمایندگی در مجتمع تجاری دیاکو با مدیریت بهره برداری گفتگو کردند.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید