میتوانم بجای خودم ، شخص دیگری برای تحویل سفارش معرفی کنم ؟

 در

-بله.

هنگام انتخاب آدرس می توانید نام و شماره تلفن شخص مورد نظر خود را وارد نمایید.

نوشته های اخیر
0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید