نشانه های سوختن واشر سرسیلندر

 در بلاگ

مخلوط شدن آب با روغن(شیری شدن روغن موتور كه توسط میله ی سنجش می توان از آن اطلاع یافت)

دیر روشن شدن و بد كار كردن موتور

تولید دود بخار سفید در هنگام كار موتور

گرم كردن موتور

كم شدن قدرت و كشش موتور

✅اقدامات اولیه:

به محض مشاهده ی بروز چنین وضعیتی در موتور خودرو در صورت امكان از ادامه ی مسیر خودداری كرده و ماشین را توسط بكسل به تعمیرگاه منتقل می كنیم.

 

 

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید