باور های نادرست در مورد روغن موتور

 در بلاگ

روغن موتوری خوب است که غلیظ باشد، چرب باشد و شل نباشد.

از مواد غلیظ کننده در روغن موتور استفاده شود.

هنگام کار در موتور دیر سیاه شود یا اصلا سیاه نشود.

رنگ آن عسلی باشد.

هر هزار کیلومتر تعویض شود.

هر روغنی برای هر موتوری مناسب است.

❌تمام موارد بالا بر اساس دانش کنونی و پیشرفت سطح تکنولوژی کاملا نادرست است.❌

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید