از کجا بدانیم کولر گاز دارد یا خیر؟

 در بلاگ

اگر کولرتان روشن شد اما خنک نکرد احتمالا گاز ندارد.
یا کم گاز دارد.
برای اطمینان از داشتن گاز سراغ لوله آلومینیومیی بروید که با یک در پوش پلاستیکی کوچک که معمولا خاکستری رنگ است.
در پوش را باز کنید.
یک سوپاپ کوچک مانند سر ولو لاستیک می بینید.
آنرا فشار دهید البته
و البته فقط برای یک لحظه کوتاه
اگر گاز با فشار خیلی بالا و صدای زیاد خارج نشود کولر گاز ندارد.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید